Botlek studiegroep

Image
Per 2024 zal de Botlek studiegroep stoppen. Nadat wij aangegeven hebben te stoppen  als coördinator heeft niemand zich gemeld om het coördinatorschap op te willen pakken en zien we onvoldoende aanknopingspunten om de Botlek Studiegroep levensvatbaar voort te zetten.

De geschiedenis van de Botlek studiegroep

Daarmee hebben we 1 juni 2023 bij PRYME Cleantech onze laatste meeting gehad met het thema “Circulaire Economie”. Met de start van de groep in 1968 kan de Botlek Studiegroep met 55 levensjaren terugkijken op een rijke historie. Een historie waarin de doelstelling van de groep, “Het uitwisselen van gegevens en ervaringen” altijd overeind is gebleven. Dit geldt ook voor het merendeel van de vuistregels die bij de start zijn aangenomen:

  • er wordt geen bestuur gevormd;
  • er wordt geen contributie geheven;
  • één persoon uit het groepje zal als coördinator optreden;
  • de sprekers dienen bij voorkeur uit de groep te komen;
  • de commerciële activiteiten dienen tot een minimum beperkt te blijven;
  • de leden proberen bij hun werkgevers accommodatie voor de bijeenkomsten te krijgen;
  • ideeën en standpunten hoeven niet overeen te komen met die van de firma waar de persoon voor werkt;
  • vrijheid en ongedwongenheid staan voorop.

De enige wijzigingen hierin zijn dat de groep niet meer door één maar door meerdere coördinatoren geleid werd. En dat de sprekers niet altijd en vanzelfsprekend uit de eigen groep kwamen.

Een historie waarin heel veel onderwerpen en grotere thema’s gepasseerd zijn. Waarin de laatste jaren veelal twee lezingen per avond gegeven werden, maar daarvoor geregeld drie of vier lezingen. Waarin de opkomst sterk varieerde, maar veelal, op de laatste jaren na, gemiddeld lag op 50 -55 bezoekers. We kunnen zelfs terugkijken op avonden met topopkomsten van in de 60 en soms zelfs in de 70 bezoekers.

Coördinatoren

Een historie waarin onderstaande twee kartrekkers de Botlek Studiegroep opgericht hebben en 13 coördinatoren actief geweest zijn. Vanaf hier willen we iedereen bedanken voor hun inspanning en degene die we helaas moeten missen postuum bedanken.

Coördinatoren:

1968 – 1970       De heer A.J. Ekelmans

1970 – 1978       De heer H.J. Pluijm

1978 – 1993       De heer N. Maas

1993 – 1997       De heer T. Hameleers

1997 – 2002       De heer B. Nelissen

1997 – heden   De heer D. van Beest

2002 – 2008       De heer G. Monsees

2008 – 2019       De heer A. Schollaardt

2008 – 2013       De heer T. Knegt

2014 – 2017       De heer B. Luiten

2018 – heden   De heer R. Holtkamp

2020 – heden   De heer A. van Ginkel

2020 – heden   De heer G. van Boven

Verder willen we alle sprekers en alle bedrijven waar we te gast mochten zijn bedanken. En willen we iedereen bedanken die met enthousiasme de bijeenkomsten bezocht hebben waardoor we met veel plezier invulling hebben mogen geven aan alle programma’s.

En ondanks dat dit helaas het laatste bericht is van onze hand voor de Botlek Studiegroep kijken wij met veel genoegen terug op het succes van een groep die lange tijd bestaan heeft met een waardevolle doelstelling en nuttige bijdrage aan Techniek wereld Nederland.

De presentaties van de bijeenkomsten zijn hier op de website te downloaden ↓.