Markt

Water, infra & energie

Image

Schoon water is een primaire levensbehoefte. Klimaatverandering maakt het complexer om hierin te voorzien. Bij de diverse waterprocessen (drinkwater, riolerings- en zuiveringsbeheer, oppervlaktewaterbeheer) zijn veel partijen betrokken. Van waterschappen tot gemeenten en bedrijven. De vele systemen moeten allemaal onderhouden worden. Dit is mede door de schaarste aan technisch personeel uitdagend. Standaardisatie en integratie tussen organisaties worden dan ook steeds belangrijker.

Wij denken mee over de hygiëne en beschikbaarheid van water in de keten. Hoe kunnen onze klanten water drinkbaar maken en hun leververplichtingen nakomen? Voor waterschappen en drinkwaterbedrijven standaardiseren en centraliseren wij de besturing van hun poldergemalen en zuiveringsinstallaties. Dit reduceert de onderhouds- en energiekosten en verhoogt de veiligheid en beschikbaarheid. Na de implementatie van een nieuwe standaard helpen we deze te onderhouden.

Kostenreductie, veiligheid en beschikbaarheid spelen ook in de infrastructuur een centrale rol. In opdracht van gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat werken wij aan natte en droge infrastructuur. De landelijke tunnel- en bruggenstandaard kent voor ons geen geheimen. Onze automatiseringsoplossingen borgen een vlotte en veilige verkeersdoorstroming. Met tools voor de opslag en analyse van data helpen wij klanten bij het rapporteren over veiligheid en duurzaamheid. Door de combinatie van Systems Engineering, informatiemanagement- en besturingssystemen krijgen opdrachtgevers precies wat ze nodig hebben.

In Noord-Nederland doen wij samen met TNO, TU Delft en Rijksuniversiteit Groningen een pilot rond de integratie van verschillende energiesystemen. Hoe stem je vraag en aanbod op elkaar af? Welke energie (zon, wind,…) is voor wie op welk moment de meest gunstige oplossing? Over deze en andere vraagstukken denken wij mee met onze opdrachtgever.

Tags:

RELATIES

Samen sta je sterker

Image
Image
Image

Benieuwd waar je kunt winnen?

Schoon water, goede infrastructuur en duurzame energie zijn van vitaal belang. Betrouwbare proces- en productieautomatisering speelt hierin een sleutelrol. Gain helpt: van advies tot realisatie. Neem contact op met Theo Wijma.

Logo Gain Automation Technology
Image