Blog

Van een visie op proces automatisering naar visie op primaire procesoperatie

Logo Gain Automation Technology

Wat begon als een opdracht voor het beschrijven van de visie op procesautomatisering voor een waterschap is al heel snel veranderd in een totaal andere opdracht. De klant had zijn vraag dan weliswaar op deze manier geformuleerd, maar eigenlijk bleek hij op zoek te zijn naar een methode voor het beter kunnen sturen en beheersen van zijn primaire waterprocessen. Om dit te kunnen bereiken is procesautomatisering een noodzakelijk onderdeel, maar toch niet groter dan 30% van het totaal.

Vraagarticulatie en het helder voor ogen hebben wat een opdrachtgever nu werkelijk bedoelt met zijn vraag, los van de formulering, blijkt toch steeds heel belangrijk item. Zeker in trajecten van visievorming waarbij iedereen zoekend is, op weg naar de toekomst die voor allen diffuus is. Bedrijfsoverstijgende visietrajecten kenmerken zich door het hoge abstractieniveau. Daardoor kunnen velen binnen de organisatie niet vanaf het begin aangehaakt zijn; en begrijpen en meedenken wat je als adviseur aan het uitvoeren bent. Als adviseur moet je je beseffen dat je op dat moment een erg belangrijke rol hebt in het duidelijk en inzichtelijk maken van wat het gevraagde nu exact inhoudt en vooral ook wat er aan het einde van het visietraject bekend en uitgewerkt zal zijn.

Voor deze opdracht heeft het inzichtelijk maken van “wat vraag je nu eigenlijk en wat zou je eigenlijk willen hebben ” geleid tot een driehoeksspel tussen mij als adviseur, de directie als opdrachtgever en de stuurgroep als opdrachtnemer. De uitkomst van dit spel is een herziene uitvraag van de opdrachtgever voor het maken van een bedrijfsoverstijgende visie op de totale primaire procesoperatie. De omvang is totaal anders en daardoor ook het instrumentarium dat nodig is om tot deze visie te komen.

Mijn rol als adviseur is gaandeweg totaal veranderd van nadenken op tactisch/technisch niveau naar het blootleggen van de werkelijke behoefte op strategisch niveau, het inrichten en adviseren van het benodigde instrumentarium, verkrijgen van commitment in het middenmanagement, het adviseren van de opdrachtgever in wat hem te wachten staat, wat zijn verwachting moet zijn op het eindproduct en hoe uiteindelijk een go/no-go beslissing genomen kan worden om de visie ook werkelijk te gaan realiseren.

Heeft dit blog je geïnspireerd?

Wil je werken bij Gain of weten of wij ook jou kunnen helpen bij jouw verbetertraject? Neem gerust contact met ons op.

Logo Gain Automation Technology
Image