Case

Projectmanagement en advies bij besturings- en informatiesysteem

Image

Projectmanagement en advies bij ontwerp en realisatie besturings- en informatiesysteem ondergrondse gasopslag

Gasopslag Bergermeer is een ondergronds, leeggeproduceerd gasveld tussen Alkmaar en Bergen (NH), waar TAQA aardgas opslaat. Gasopslag Bergermeer heeft een opslagcapaciteit van 46 TWh of 4,1 miljard kubieke meter, wat gelijk staat aan de gemiddelde jaarlijkse gasbehoefte van 2,5 miljoen Nederlandse huishoudens. Gasopslag Bergermeer is de grootste vrij toegankelijke gasopslag van West Europa.
Hoewel het de grootste, vrij toegankelijke gasopslag van Europa wordt, is de productie nagenoeg onzichtbaar voor de omgeving en vindt de exploitatie onbemand plaats. Een geavanceerd en geïntegreerd besturingssysteem speelt daarin de hoofdrol.

Voor de bewaking, besturing en controle van alle installatiedelen is een geïntegreerd besturingssysteem gemaakt, verdeeld in vijf niveaus volgens de standaard automatiseringspiramide. Met de integratie van deze automatiseringslagen wordt de juiste koppeling gemaakt van veldinstrument tot en met de traders in het WTC. Gain is nauw betrokken geweest bij het ontwerp, de ontwikkeling en inbedrijfstelling van dit besturingssysteem.Case

Heeft dit project je geïnspireerd?

Wil je werken bij Gain of weten of wij ook jou kunnen helpen bij jouw verbetertraject? Neem gerust contact met ons op.

Logo Gain Automation Technology
Image