Case

Jaarlijks 15% groei

Image

Voor een productiebedrijf van metalen profielen heeft Gain diverse productierapporten ontwikkeld. Met behulp van deze rapportages worden de gestelde productiedoelen bewaakt in lijn met de ambitie van onze opdrachtgever om jaarlijks met 15% van het totaal geproduceerd gewicht te groeien. Deze groei mag niet leiden tot een toename van kosten op het gebied van administratie, stiltand en storing.

Het productieproces wordt volledige vanuit ERP gepland en via MES vanuit de HMI op de profileerlijnen afgetrapt. In een van de nieuwe productierapporten (zie afbeelding) wordt het geplande gewicht vergeleken met het werkelijk geproduceerde gewicht. Dit rapport biedt de plantmanager inzicht in de mate van afwijking tussen planning en productie. Deze afwijking wordt veroorzaakt door problemen binnen de productielijn of binnen de HMI die de door ERP aangeleverde informatie niet goed overneemt. In dit laatste geval schakelt de operator over op handmatige productie. Als gevolg vervalt de voor de rapportage benodigde registratie en wordt er te weinig geproduceerd gewicht gerapporteerd. Omdat de HMI al vervangen werd, heeft Gain de specificaties opgesteld voor de interface van de nieuwe HMI met ERP. Vanuit de nieuwe HMI worden alle orders geheel volgens ERP uitgevoerd en wordt het werkelijk geproduceerde gewicht eenduidig en correct gerapporteerd. Resteert enkel nog de afwijking die het gevolg zijn van verstoringen en/of stilstanden in een productielijn.

De gemaakte rapportage is interactief en visueel. Diverse gebruikers kunnen eenvoudig door een uitgebreide dataset navigeren. Ieder rapport biedt inzicht zoals gewenst door een specifieke groep gebruikers. De technische dienst heeft inzicht in alle verstoringen en kan deze relateren aan productielijnen, instellingen en klanten. De plantmanager heeft naast het getoonde rapport ook inzicht in de verdeling van stilstand per shift, ploeg, dag en week.

De te rapporteren data wordt vanuit de bestaande HMI in de vorm van logbestanden aangeleverd. Deze bestanden worden door een historian ingelezen en omgezet in rapportagedata. Binnen deze historian wordt de productiedata per geproduceerd stuk geregistreerd. Binnen ERP is deze data geaggregeerd tot productieorders. De historian bestaat uit een Aspentech InfoPlus.21 server. Voor rapportage wordt gebruik gemaakt van een BI-tool. Naast data uit de historian wordt tevens data uit andere databases zoals MES en ERP integraal gerapporteerd. Om aan de wensen van de gebruikers te kunnen voldoen is Tableau gekozen voor realisatie van de BI-rapportage. Ten opzichte van Power BI kan Tableau zonder sterke toename van de licentiekosten on-premise toegepast worden. Andere voordelen zijn standaard zeer gedetailleerde visualisatie zonder teruggang in performance en standaard visualisatie van productieplanning binnen een Gantt-chart weergave.

Het eindresultaat is een goede productierapportage die handvatten biedt om productie te optimaliseren voor het behalen van de 15% groeidoelstelling.Case

Heeft dit project je geïnspireerd?

Wil je werken bij Gain of weten of wij ook jou kunnen helpen bij jouw verbetertraject? Neem gerust contact met ons op.

Logo Gain Automation Technology
Image