Wat is een UML?

UML staat voor Unified Modeling Language, oftewel Geünificeerde Modelleertaal. Het is een gestandaardiseerde modelleertaal die wordt gebruikt in de software-engineering om software systemen te visualiseren, specificeren, construeren en documenteren. UML biedt een reeks grafische notatietechnieken om visuele modellen van software-intensieve systemen te maken.

UML is geen programmeertaal, maar eerder een modelleertaal die ontwikkelaars in staat stelt om het ontwerp en de structuur van complexe systemen te communiceren en begrijpen via diagrammen. Het biedt verschillende soorten diagrammen om verschillende aspecten van een systeem weer te geven, zoals:

  1. Use Case Diagrammen: Beschrijven de interacties tussen het systeem en zijn gebruikers of externe systemen.
  2. Class Diagrammen: Illustreren de structuur van het systeem door de klassen, hun attributen, methoden en relaties te tonen.
  3. Sequence Diagrammen: Beelden de interacties tussen objecten of componenten in de tijd af.
  4. Activity Diagrammen: Representeren workflows of processen binnen het systeem.
  5. State Machine Diagrammen: Beschrijven de verschillende toestanden van een object en de overgangen tussen die toestanden.
  6. Component Diagrammen: Tonen de fysieke componenten van het systeem en hun relaties.
  7. Deployment Diagrammen: Afbeeldingen van de fysieke inzet van artefacten op knooppunten zoals hardware- of software-omgevingen.

UML wordt veel gebruikt in softwareontwikkeling omdat het een gestandaardiseerde manier biedt om complexe systemen te visualiseren en communiceren, wat helpt bij het begrijpen, ontwerpen en documenteren van softwarearchitecturen.

Wil jij UML gebruiken om informatie, specificaties en ontwerpen bij het ontwikkelen van systemen vast te leggen? Dan is de training Praktisch UML iets voor jou.