Blog

Energiesysteem van de toekomst in testfase

Image

De afgelopen maanden heeft Gain als onderdeel van het SynergyS-consortium een besturingssysteem ontwikkeld voor de multi-commodity energiesystemen van de toekomst. Binnenkort gaat de testfase van start.

Binnen SynergyS bundelt Gain de krachten met negen andere bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstituten. Het consortium ontwikkelt een systeem om zogenaamde Smart Multi Commodity Energy Systems (SMCES) decentraal aan te sturen. Binnen SMCES wordt energie opgewekt uit hernieuwbare, maar grillige bronnen zoals zon en wind. Om een betrouwbare energievoorziening te borgen, moeten energieproducenten en -consumenten continu met elkaar af kunnen stemmen. Hiervoor ontwierp Gain een model waarin alle actoren een plekje kregen en duidelijk werd hoe ze kunnen communiceren.

Leren in de praktijk

“We zijn de spin in het web”, zegt Rick , die als software engineer in 2023 aansloot bij het project. Rick komt uit de PLC-wereld, maar wilde meer richting de IT voor de industrie gaan. “SynergyS kwam op het juiste moment op mijn pad. Systemen verbinden en data ontsluiten is immers een belangrijk onderdeel van dit project. Voor mij was dit een mooie kans, want de beste leerschool is de praktijk. Ik had al enige ervaring met hogere programmeertalen, maar nog niet met het engineeren van een datamodel.”

Zo efficiënt mogelijk

Toen Rick bij SynergyS aanhaakte had een collega van hem al een eerste concept van het datamodel gemaakt. “Daarop hebben we functies toegevoegd wat de markt zou moeten kunnen om gegevens over te dragen. Ik ben begonnen met het maken van de interfaces voor de assets zoals bijvoorbeeld windparken. Daarna heb ik de systeem-layout gemaakt en protocollen vastgelegd. Ons streven was maximale efficiëntie. Assets communiceren via één universele interface over een van de twee beschikbare protocollen naar keuze. Alle partijen communiceren via onze Django REST API met het systeem. Verder bestaat het systeem uit een aantal Node-RED services, een SQL server database en de Aspen Tech infoplus.21 datahistorian.”

Testfase

Rond de zomer van 2023 werd de pilotfase afgerond en inmiddels is het einde van de integratiefase in zicht. Op 28 mei vindt een test plaats. Uiterlijk dan moeten alle modellen van bijvoorbeeld windparken, die niet door Gain worden gemaakt, gekoppeld zijn met het systeem. “Op 28 mei gaan alle partijen op basis van onder meer de weersverwachtingen aangeven hoeveel energie ze verwachten te gebruiken. ’s Nachts start het systeem automatisch en worden de opwekkers aangesloten. Op 29 mei gaat de dagmarkt werken en komen vraag en aanbod samen. Als de test goed verloopt, zullen we het systeem vrijgeven aan de Hanzehogeschool Groningen om verder onderzoek te doen naar hoe een energiemarkt met voornamelijk groene en grillige bronnen kan werken. Als Gain gaan we er dan in theorie tussenuit, maar we blijven het systeem wel onderhouden.”

Industry 4.0

Voor Rick was het een uitdagende klus: “Je hebt maar 1 keer om het goed te doen. In het systeem zitten veel (blinde) componenten en je communiceert met veel partijen. Op technisch vlak heb ik zeer veel bijgeleerd. Gaandeweg werd ik ook steeds meer betrokken bij het overleg met het hele projectteam en de technische meetings. Ik vind het prachtig om mee te mogen werken aan dit maatschappelijk relevante en innovatieve project. Hier brengen we Industry 4.0 in de praktijk, inclusief de toepassing van slimme algoritmes en AI. Over Industry 4.0 wordt al jaren gepraat en iedereen zegt dat hij het kan, maar in de praktijk zie je daar weinig van terug. Bij Gain kunnen we oprecht zeggen dat we een oplossing kunnen bouwen voor de analyse op je systemen.”

De namen van de consortiumpartners; Hanze Hogeschool, Entrance (Energy Transition Center, Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, TNO, Groningen Seaports, Emerson, Energy.21 en Enshore)

 

 

Geplaatst: mei 2024

Heeft dit blog je geïnspireerd?

Wil je werken bij Gain of weten of wij ook jou kunnen helpen bij jouw verbetertraject? Neem gerust contact met ons op.

Logo Gain Automation Technology
Image