Blog

Predictive maintenance

Image

“Hoe kan Gain Automation Technology predictive maintenance toepassen bij de RDG Delta Robot Kossel XL Printer zodat onverwachte downtime en ongepland onderhoud voorzien worden?”

Dit was de onderzoeksvraag van mijn afstudeerstage. Gain wil door middel van het in kaart brengen van faalgedrag (in dit geval van de RDG Delta Robot Kossel XL Printer) een praktisch concept kunnen ontwikkelen voor toepassing van Predictive Maintenance (PdM). Bij de toepassing van PdM wordt geoogd het meest geschikte onderhoudsmoment te voorspellen. Dit wordt gedaan door te voorspellen wanneer een onderdeel kapot gaat. Een voorspelling kan gedaan worden dankzij data uit de geschiedenis, die gebruikt kunnen worden om een machine learning model te trainen. Het probleem is echter dat een type onderdeel vaak kapot moet gaan, voordat er over dit type onderdeel een voorspelling gedaan kan worden. Hier gaat veel tijd overheen of meerdere van hetzelfde type onderdeel moeten tegelijkertijd gebruikt worden.

Een andere toepassing van predictive maintenance is anomalie detectie. Een anomalie is een uitwijking van de normale situatie. Een anomalie kan bijvoorbeeld zijn dat er meer wrijving optreedt dan normaal. Een anomalie kan uiteindelijk uitlopen tot een defect. Wanneer een anomalie gedetecteerd wordt kan dus vroegtijdig onderhoud gepleegd worden waardoor een defect voorkomen kan worden.

Aan het einde van mijn stageperiode heb ik een applicatie opgeleverd waarmee anomalies, die optreden bij de deltarobot, gedetecteerd en gesignaleerd worden. Daarnaast kunnen verschillende anomalies aangeleerd worden, aangezien er meerdere (nieuwe) anomalies op kunnen treden naarmate de tijd vordert. Dit resulteert erin dat als dezelfde fout nogmaals optreedt direct duidelijk is wat er aan de hand is. Dankzij deze applicatie kan een defect vroegtijdig voorkomen worden. Dit resulteert in minimale hoeveelheid downtime en ongepland onderhoud.

Ik heb ontzettend veel geleerd tijdens mijn stage en daarnaast heb ik het ook nog is erg naar mijn zin gehad. Ik heb tijdens mijn stageperiode zelfs de kans gekregen om mijn droombaan uit te oefenen; op een beurs staan. Mede dankzij de sfeer, de collega’s, de vrijheid, de leuke uitjes, de opdrachten, het gevoel dat iedereen gelijk is binnen het bedrijf en de mooie locatie van het pand kom ik hier graag werken in mijn verdere carrière!

Tom, afstudeerder

Heeft dit blog je geïnspireerd?

Wil je werken bij Gain of weten of wij ook jou kunnen helpen bij jouw verbetertraject? Neem gerust contact met ons op.

Logo Gain Automation Technology
Image