Wat is een site acceptance test (SAT)?

Een Site Acceptance Test (SAT) is een testproces dat wordt uitgevoerd om te verifiëren of een systeem, installatie of product correct functioneert op de locatie waar het uiteindelijk zal worden ingezet. Anders dan bij de Factory Acceptance Test (FAT), die plaatsvindt op de locatie van de leverancier, wordt de SAT uitgevoerd op de locatie van de klant, meestal nadat het product is geïnstalleerd maar voordat het volledig operationeel is.

Tijdens een Site Acceptance Test worden verschillende aspecten van het product getest, waaronder:

  1. Functionaliteit: Worden alle functies en functionaliteiten van het product correct uitgevoerd zoals gespecificeerd, maar nu in de echte operationele omgeving?
  2. Integratie: Werkt het product correct samen met andere systemen, apparaten of infrastructuur op de locatie van de klant?
  3. Prestaties: Voldoet het product aan de prestatiecriteria, zoals snelheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, wanneer het wordt gebruikt in de werkelijke operationele omgeving?
  4. Gebruiksvriendelijkheid: Is het product gemakkelijk te gebruiken en te bedienen voor de gebruikers op de locatie van de klant?
  5. Veiligheid: Voldoet het product aan de veiligheidsnormen en -voorschriften wanneer het wordt gebruikt in de werkelijke operationele omgeving?
  6. Documentatie: Wordt alle benodigde documentatie, zoals handleidingen en technische specificaties, op de locatie van de klant geleverd en zijn deze compleet en nauwkeurig?

Net als bij de FAT worden eventuele gebreken of afwijkingen die tijdens de SAT worden ontdekt, gedocumenteerd en moeten deze worden opgelost voordat het product volledig operationeel wordt. De SAT wordt vaak uitgevoerd door vertegenwoordigers van de klant, de leverancier en/of derde partijen die zijn betrokken bij de implementatie van het product. Het doel van de SAT is ervoor te zorgen dat het product correct werkt en voldoet aan de verwachtingen van de klant in de werkelijke operationele omgeving.