Wat is een functional design specification (FDS)?

Een functioneel ontwerp specificatie (FDS) is een document dat de functionele vereisten en kenmerken van een systeem, product of softwareapplicatie beschrijft. Het wordt vaak gebruikt in de ontwikkelingsfase van een project om een duidelijk begrip te geven van wat het systeem moet doen en hoe het moet werken.

Een functioneel ontwerp specificatie kan verschillende elementen bevatten, zoals:

  1. Doelstellingen: Een beschrijving van het doel van het systeem of de applicatie, inclusief de beoogde doelgroep en het beoogde gebruik.
  2. Functionele vereisten: Een gedetailleerde lijst van alle functies en functionaliteiten die het systeem moet ondersteunen. Dit omvat vaak zowel gebruikersinteracties als achterliggende processen.
  3. Gebruikersinterfaces: Specificaties voor de gebruikersinterface, inclusief lay-out, interactieve elementen, navigatie en visuele ontwerpelementen.
  4. Gegevensvereisten: Beschrijvingen van de gegevens die het systeem zal gebruiken, opslaan of verwerken, inclusief gegevenstypen, validatievereisten en gegevensstromen.
  5. Systeemarchitectuur: Een overzicht van de architectuur van het systeem, inclusief componenten, modules en de interacties tussen verschillende delen van het systeem.
  6. Niet-functionele vereisten: Specificaties die niet direct verband houden met de functionele aspecten van het systeem, zoals prestatievereisten, beveiligingsvereisten en schaalbaarheid.
  7. Testscenario’s: Mogelijke testcases en scenario’s die kunnen worden gebruikt om de functionaliteit van het systeem te valideren.

Het functionele ontwerp specificatie wordt vaak opgesteld door businessanalisten, systeemarchitecten of ontwikkelaars in samenwerking met belanghebbenden en klanten. Het vormt een belangrijk referentiepunt gedurende de ontwikkeling en implementatie van het systeem, en het wordt vaak gebruikt als basis voor verdere documentatie, zoals technische specificaties, gebruikershandleidingen en trainingsmateriaal.