Case

Een passende historian-migratie ontzorgt de klant

Image

Synthos, de Europese producent van EPS, is bijna rond met de upgrade van het DCS van zijn fabriek. Voor de technische migratie zocht het bedrijf opnieuw de samenwerking met Gain Automation Technology.

“Na meer dan 25 jaar trouwe dienst zat ons DCS in zijn laatste maintenancefase en waren er geen automatiseringsuitbreidingen meer mogelijk”, zo beschrijft project engineer Jirry Pons van Synthos de status van de fabriek in Breda begin 2019. Twee jaar later is de upgrade van het DCS bijna voltooid.

Voor de historian-migratie klopte het bedrijf aan bij Paul Janssen, senior technical consultant bij Gain Automation Technology. Paul ondersteunt Synthos ondertussen al meer dan 10 jaar met onder meer migratieprojecten. “Met zijn expertise in OPC-standaarden en historians en tevens zijn kennis van specifiek ons AspenTech-systeem was Paul de aangewezen persoon om ons te helpen”, vertelt Jirry.

In Breda produceert Synthos hoogkwalitatief expandeerbaar polystyreen (EPS). De klanten van Synthos maken hiervan, zoals het in de volksmond heet, piepschuim. Het product gaat voornamelijk naar de bouwindustrie vanwege zijn uitstekende isolerende eigenschappen. De fabriek combineert een batchproces waarin de feitelijke EPS beads gemaakt worden met diverse continuprocessen en een afvullijn.

Jirry: “Wij werkten al met een AspenTech historian die data uit onze fabriek verzamelt en presenteert aan onze gebruikers. Paul heeft een upgrade van de historian uitgevoerd, waarbij het IT-beheer door toepassing van webtechniek vereenvoudigd is. Ook heeft Paul gezorgd voor de koppeling tussen de historian en ons vernieuwde Yokogawa DCS. Dat was uitermate belangrijk voor de DCS-migratie.”

Deze aanvliegroute vroeg volgens Paul wel enig overleg met de DCS-leverancier: “Yokogawa ziet je natuurlijk liever gebruikmaken van zijn eigen historian. Dit onder andere met oog op buffering van data bij uitval van de koppeling met de historian.”

Synthos had verder aan Paul als functionele eis meegegeven dat de historian zowel de historische data moet opslaan als real-time inzicht moet geven in het productieproces. Jirry: “Onze eis heeft Paul tijdens de kick-off meeting van het project direct weten te vertalen in een keuze voor OPC-DA boven de eerder door Yokogawa voorgestelde OPC-HDA.” OPC-HDA is de historical data access-variant, een wat verouderde techniek.

In de praktijk leest de historian de actuele data in en verzorgt een datacollector de buffering ervan. Een datacollector is het stukje software van de historian die acteert als OPC-DA client.

Om de koppeling tussen historian en DCS goed te laten verlopen, moest de datacollector aan de DCS-kant weggezet worden. Jirry: “Yokogawa stond open voor deze aanpak, maar raadde het niet aan, omdat het zou gaan om gebruik van niet-eigen software.” Paul vervolgt: “Daarop hebben wij met Yokogawa besloten om bij elkaar te komen om als onderdeel van de FAT de koppeling tussen historian en DCS te testen. Met succes.”

Tijdens het ontmantelen van het oude systeem verderop in het project kon Paul nog veel opschonen voor Synthos, zoals de DMZ-omgeving (de demilitarized zone) waarin het systeem was opgebouwd. Een DMZ zorgt ervoor dat bedreigingen van buitenaf niet bij het productiesysteem kunnen komen en bedreigingen vanuit het productiesysteem niet bij het kantoorsysteem. Paul: “Deze beveiligde omgeving heb ik nu eenvoudiger ingericht, zodat deze enerzijds voldoet aan de netwerkeisen van nu en anderzijds zonder al te veel IT-kennis te beheren is.”

Jirry: “Tot aan het einde van het project is Paul volop betrokken geweest. Zo was hij dus aanwezig bij Yokogawa om de koppeling voor inbedrijfsstelling te testen, zodat we eventuele hardware/software-problemen tijdig konden oplossen. En hij was ook bij de SAT in Breda.” Synthos heeft letterlijk een kort lijntje met Paul, aldus Jirry: “Paul woont ook in de gemeente Breda. Als we ’s ergens mee zitten en het is even mogelijk dan springt hij gewoon op de fiets.”

Voor Synthos zit de toegevoegde waarde van Paul dus zeker niet alleen in zijn inhoudelijke expertise. Jirry: “Tijdens dit soort complexe projecten komt het neer op een goede en betrouwbare samenwerking. Tijdens testdagen bij Yokogawa bijvoorbeeld moet je het toch met drie partijen voor elkaar zien te krijgen. Ook dat verliep gewoon soepel.”

De data waar het Synthos om te doen is, staat niet bekend als ‘bedrijfskritisch’. “Maar als er iets misgaat in de fabriek of we bepaalde processen willen analyseren, dan is die data ineens heel veel waard”, duidt Jirry het belang van een goede data-infrastructuur.

Paul haakt hierop in: “Ik merk vaker dat klanten zoals Synthos waardevolle systemen in huis hebben die zijzelf moeilijk kunnen onderhouden door een gebrek aan expertise. Een leverancier doet doorgaans enkel de levering en eventueel de installatie. Vanuit Gain Automation Technology bieden wij juist dat stukje service in ITIL-configuratiemanagement waar de klant op zit te wachten. Daarbij kan het gaan om migratieprojecten of bijvoorbeeld het uitbreiden van kleine functionaliteiten die vooraf te plannen zijn.”

Als laatste onderdeel van dit project gaf Paul alle betrokkenen bij Synthos een training. “Die overdracht is uiteraard heel belangrijk, juist omdat onze mensen met een geheel nieuw systeem aan de slag gaan”, vertelt Jirry. “Daarbij heeft Paul een gebruikershandleiding geschreven en ook de vragen die opkwamen tijdens de training hierin direct verwerkt. Het heeft een goed naslagwerk opgeleverd.”

“Ik noem dat de klant ontzorgen, zodat hij volop kan inzetten op de groei van zijn bedrijf”, aldus Paul. Jirry: “Wij kunnen in ieder geval de komende 10 jaar vooruit!”

Heeft dit project je geïnspireerd?

Wil je werken bij Gain of weten of wij ook jou kunnen helpen bij jouw verbetertraject? Neem gerust contact met ons op.

Logo Gain Automation Technology
Image