Blog

Big Data: de keuze voor IT-platform

Image

Wat is nu eigenlijk “Big Data”? Volgens mij is het antwoord op deze vraag: alle data die door de klant lastig om te zetten is in acteerbare informatie.

Vanuit Gain kunnen wij de klant hierbij helpen. Via een dashboard wordt de informatie aan de gebruiker aangeboden. Deze informatie is gericht op de functie van de gebruiker binnen zijn organisatie. De informatie is tevens financieel onderbouwd (Key Performance Indicator).

Voor realisatie van het dashboard wordt eerst de scope van het dashboard bepaald: voor wie is de informatie bedoeld? Wat is de informatie die afgebeeld mag worden? Wanneer mag de informatie ververst worden? Waar is de presentatie van de informatie gewenst? En vooral, waarom is het van belang om de informatie te leveren? Aan de hand van bovenstaande functionele vragen wordt het benodigde IT-platform bepaald. Deze bestaat typisch uit een OLTP en een optioneel een OLAP database.

Voor verwerking van relationele data, inclusief eventdata, is een relationele database prima toepasbaar als OLTP database. Voor verwerking van tijd gerelateerde data is toepassing van een data historian een betere keuze. Een data historian is ontworpen voor periodieke opslag van veel data en het snel beschikbaar stellen van deze data. Daarnaast biedt een data historian veel standaard functionaliteit, onder andere: interfaces, validatie, compressie, aggregatie, OEE en KPI.

De OLTP database voorziet in standaard rapportage en analyse functies. De informatie wordt hierbij afgebeeld in voor gedefinieerde statische informatieschermen en rapporten. Ten behoeve van dynamisch informatie wordt de informatie gerepliceerd in een gegevenskubus (OLAP database). De inhoud van de gegevenskubus wordt hierbij op ad-hoc basis door de gebruiker geanalyseerd. De OLAP database omvat naast de informatie zoals afkomstig uit het productieproces tevens informatie afkomstig uit bedrijfsprocessen. Deze analyse wordt Business Intelligence (BI) genoemd.

BI werd tot op heden vooral toegepast voor analyse van verkoopprocessen. Mede dankzij Cloud Computing heeft BI een enorme vlucht genomen. BI voegt veel toe aan de analyse, zoals traditioneel wordt toegepast binnen de productie en procesindustrie. Voor mij persoonlijk een erg interessante uitdaging om relatief saaie data om te zetten in acteerbare informatie. Laat het dashboard het verhaal achter de data vertellen!

Paul Janssen
Sr. Technical Consultant, Gain West

Heeft dit blog je geïnspireerd?

Wil je werken bij Gain of weten of wij ook jou kunnen helpen bij jouw verbetertraject? Neem gerust contact met ons op.

Logo Gain Automation Technology
Image