Onderzoekscentra, laboratoria en opleidingsinstituten maken zonder uitzondering gebruik van alle mogelijkheden die meet- en regeltechniek te bieden heeft.

Typische uitdagingen

Of het nu om contractonderzoek of experimenteel onderzoek gaat: nauwkeurig meten en intelligent ingrijpen in processen is van het grootste belang voor het welslagen van het project. Gain helpt instituten om de automatisering van testopstellingen en experimenten professioneel op te zetten met behoud van de flexibiliteit die zo belangrijk is in dit toepassingsgebied.

Een slimme opzet van test- en meetsystemen helpt om de kosten laag te houden, de overdraagbaarheid te vergroten en de uitkomsten beter reproduceerbaar te maken. Bovendien worden verkregen meetresultaten zo opgeslagen dat alle geautoriseerde betrokkenen hun analyses kunnen doen.

Door een modulaire opbouw van testopstellingen zijn deze ook eenvoudig te wijzigen als het onderzoek daar om vraagt. Met gedegen kennis van in dit veld gangbare systemen en software is Gain al jaren een vertrouwde partner van universiteiten en onderzoekscentra.

Referenties