Wat is het V-Model?

Het V-Model is een softwareontwikkelingsmodel dat een gestructureerde benadering biedt voor het ontwikkelen van software. Het staat bekend als het “V” -model vanwege de vorm van de ontwikkelingsfase-diagram, waarbij de ontwikkelingsfasen aan de linkerkant van de “V” worden weergegeven en de testfasen aan de rechterkant.

In het V-Model worden de ontwikkelingsfasen meestal aan de linkerkant van de “V” gepresenteerd en omvatten typisch de volgende activiteiten:

  1. Requirements Analysis (vereistenanalyse)
  2. System Design (systeemontwerp)
  3. Architecture Design (architectuurontwerp)
  4. Module Design (moduleontwerp)
  5. Coding (codering)

Aan de rechterkant van de “V” bevinden zich de testfasen, die overeenkomen met de ontwikkelingsfasen en omvatten:

  1. Unit Testing (eenheidstesten)
  2. Integration Testing (integratietesten)
  3. System Testing (systeemtesten)
  4. Acceptance Testing (acceptatietesten)

Het V-Model benadrukt de correlatie tussen de ontwikkelings- en testfasen. Elke ontwikkelingsfase heeft een bijbehorende testfase die de correcte werking van de ontwikkelde componenten verifieert. Dit model bevordert het idee van testen gedurende de gehele ontwikkelingscyclus en het vroegtijdig identificeren van problemen.

Het V-Model is populair vanwege zijn eenvoud en begrijpelijkheid, vooral in omgevingen waar formele vereisten en rigide processen noodzakelijk zijn, zoals in de luchtvaart- en defensie-industrie. Het benadrukt het belang van plannen, documenteren en testen in elke fase van het ontwikkelingsproces.