Wat is een DCS?

DCS staat voor Distributed Control System. Het is een type controle- en automatiseringssysteem dat wordt gebruikt in industriële processen en productieomgevingen. Een DCS bestaat uit een netwerk van geïntegreerde controllers die verspreid zijn over een fabrieks- of productie-installatie. Deze controllers communiceren met elkaar en met centrale computers om de werking van verschillende machines, processen en systemen te coördineren en te controleren.

DCS-systemen worden vaak gebruikt in sectoren zoals de chemische industrie, de olie- en gasindustrie, de energieopwekking, de papierindustrie en de productie van voedingsmiddelen en dranken. Ze bieden functionaliteiten zoals het verzamelen en weergeven van gegevens, het regelen van processen, het detecteren van storingen en het uitvoeren van automatische controles om de efficiëntie te verbeteren en de veiligheid te waarborgen binnen een industriële omgeving.