Wat houdt NEN3140 in?

NEN 3140 is een Nederlandse norm voor veilig werken met of in de buurt van laagspanningsinstallaties. Het wordt vastgesteld door het Nederlandse normalisatie-instituut, NEN (Nederlands Normalisatie-instituut). De norm biedt richtlijnen en eisen voor het veilig bedienen, onderhouden en inspecteren van elektrische installaties in verschillende omgevingen, waaronder industrieel, commercieel en residentieel.

Belangrijke aspecten die worden behandeld door NEN 3140 zijn onder meer:

  1. Veiligheidsprocedures: Het beschrijft veiligheidsmaatregelen en -procedures om elektrische schokken, brandgevaren en andere ongevallen met betrekking tot elektrische installaties te voorkomen.
  2. Kwalificaties en training: Het specificeert de kwalificaties en training die vereist zijn voor personen die werken met of in de buurt van elektrische installaties.
  3. Inspectie en onderhoud: NEN 3140 definieert vereisten voor regelmatige inspectie, testen en onderhoud van elektrische apparatuur en installaties om hun veiligheid en naleving van voorschriften te waarborgen.
  4. Documentatie: Het vereist documentatie van inspectie-, test- en onderhoudsactiviteiten om een register van naleving te behouden en verantwoordelijkheid te waarborgen.

Over het algemeen heeft NEN 3140 tot doel de elektrische veiligheid op de werkplek te bevorderen en ongevallen te voorkomen door duidelijke richtlijnen en eisen te bieden voor het veilig hanteren en onderhouden van elektrische installaties.