Botlek Studiegroep

Vanaf 1 november 2009 biedt Gain op haar website onderdak aan de Botlek Studiegroep. De Botlek Studiegroep is een groep van meet- en regeltechnici werkzaam bij (industriële) eindgebruikers, ingenieursbureaus, installateurs, system integrators en leveranciers van apparatuur en systemen. De groep is in 1968 opgericht en nog immer een succes. Doelstelling van de groep is het vergroten van de kennis van haar leden door middel van het geven van lezingen. Gedurende zes avonden per jaar wordt er gesproken over uiteenlopende onderwerpen van instrumentatie- en automatiseringstechniek tot en met diverse bijbehorende aspecten zoals ontwerp, montage en wet- en regelgeving. Belangrijk is dat de lezingen een sterke relatie hebben met ervaringen uit de praktijk.

De Botlek Studiegroep kent geen contributie en is voor alle geïnteresseerden toegankelijk. De enige verplichting die de leden kennen, is het met enige regelmaat bezoeken van de bijeenkomsten. De lezingen worden gehouden bij bedrijven die geheel belangeloos hun accommodatie beschikbaar stellen. Ditzelfde geldt voor de bijdrage van de coördinatoren en sprekers.

De presentaties van de bijeenkomsten zijn op deze website te downloaden.

Heeft u nog vragen neem dan contact met ons op.


Contactgegevens Botlek Studiegroep

De organisatie van de Botlek Studiegroep is in handen van de coördinatoren. Zij verzorgen de jaarplanning met thema’s, de invulling van de bijeenkomsten betreffende sprekers en gastlocaties en houden de ledenadministratie bij. De coördinatoren zijn:

Aldert Schollaardt Endress+Hauser 06 – 51 20 24 54
Richard Holtkamp Ankersmid Process 06 – 81 74 81 23
Dick van Beest Gain Automation Technology 06 – 53 62 54 83

De coördinatie van elke bijeenkomst wordt verricht door één van de coördinatoren zoals in het jaarprogramma is aangeven. Indien u specifieke vragen heeft over één van de bijeenkomsten, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de desbetreffende coördinator.

Voor algemene vragen kunt u een e-mail sturen naar:

botlekstudiegroep(at)gain.nl

Terug naar boven


Aankomende bijeenkomst

Tijdens de volgende bijeenkomst op donderdag 14 december zijn we te gast bij ODS Metering Systems te Barendrecht. Het onderwerp van de avond is ‘Onderhoud: zelf doen of uitbesteden?’. Meer informatie over het programma volgt in november.

Graag tot 14 december!

 

Met vriendelijke groet,

Aldert Schollaardt
Dick van Beest
Richard Holtkamp

Terug naar boven


Jaarprogramma

Botlek Studiegroep – Jaarprogramma 2017

Datum Presentatie
9 februari Onderwerp: Innovatie en initiatief Duurzaamheidsfabriek
Gastlocatie: Duurzaamheidsfabriek
Coördinatie: Dick van Beest
6 april Onderwerp: Basics Vloeistof Analyse i.c.m. applicatie
Gastlocatie: Vicoma Engineering
Coördinatie: Aldert Schollaardt
1 juni Onderwerp: Een blik in de toekomst op fabrieken in de Botlek
Gastlocatie: Goflex | Vakwijs trainingscentrum te Schiedam
Coördinatie: Richard Holtkamp
14 september Onderwerp: Betrouwbaarheid besturings- en informatiesystemen
Gastlocatie: Procentec
Coördinatie: Dick van Beest
2 november Onderwerp: Vision-systemen
Gastlocatie: SPIE te Schiedam
Coördinatie: Aldert Schollaardt
14 december Onderwerp: Onderhoud: zelf doen of uitbesteden?
Gastlocatie: ODS Metering Systems
Coördinatie: Richard Holtkamp

Terug naar boven

Eerstvolgende bijeenkomst Botlek Studiegroep

logo new
donderdag 14 december 2017