Gain verlaagt kostprijs drankproductie

Om de kostprijs van het productieproces voor een producent van dranken te verlagen voert Gain hardware en software werkzaamheden uit.

Deze werkzaamheden komen voort uit een verbeterprogramma met als doel verliezen, stilstand en energieverbruik terug te dringen. De taken van de engineer zijn: analyseren van het probleem, opstellen van een verbetervoorstel, realisatie en testen. Belangrijk aandachtspunt is dat de productie geen hinder mag ondervinden van de uitvoering van de modificatie. Dit brengt extra afstemming en verantwoordelijkheid met zich mee voor de engineer.

Bovenstaande werkzaamheden, die al sinds 2013 door Gain uitgevoerd worden, maken onderdeel uit van een inmiddels continue lopend programma. Daarnaast voert Gain de projectcoƶrdinatie uit voor de verbeterprojecten.

[/